Hoe werkt de oldtimerregeling?

Problemen, vervangen of tunen alles kan.

Moderators: denny, vtspower, webmasters

Hoe werkt de oldtimerregeling?

Postby JSP » SunMay01, 2016 12:44:11 AM

Zoals velen nog afvragen hoe de Oldtimerregeling in elkaar zit zal ik een uitgebreide topic erover schrijven:

Bron: http://www.vrijstellingoldtimer.nl/q-en ... ing#na1987

1. Voor wie is de overgangsregeling
De overgangsregeling is er voor auto's van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2019). Zij komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van € 120 per jaar) waarbij deze auto's gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Bussen en vrachtwagens op diesel of Lpg komen ook in aanmerking voor deze regeling. U kunt dus alleen gebruik maken van de zogenaamde overgangsregeling (het kwarttarief) indien uw oldtimer voldoet aan de gestelde criteria.


AXen betalen tussen de 35,- en 55,- per jaar voor het kwarttarief

2. Mijn voertuig voldoet niet aan de voorwaarden van de overgangsregeling
Indien deze niet voldoet aan de gestelde criteria dient u het reguliere MRB tarief te betalen. Meer informatie over de gestelde regelgeving is terug te vinden in het Belastingplan 2014.

3. Voertuigen op diesel of Lpg
Helaas komen zij niet aanmerking voor de zogenaamde overgangsregeling en dienen deze tot 40 jaar volledige MRB te betalen, dus ook voor bestaande oldtimers die tot 1 januari 2014 geen MRB betaalden.


4. Ik heb een brief ontvangen t.b.v. vrijstelling MRB
Ondanks het feit dat vele liefhebbers een brief hebben ontvangen met ontheffing voor MRB geld deze maatregel ook voor hen. Derhalve verzoeken wij u deze brief goed te bewaren aangezien deze later in onze strijd nog van toepassing kan zijn.

5. Mijn voertuig is van voor1978 1978
Voor voertuigen van voor1978 1978 geldt dat daarvoor geen MRB verschuldigd is omdat deze meer dan 40 jaar oud zijn, u krijgt dus ook geen rekening voor MRB en kunt dus ook geen bezwaar maken. Mocht u toch een rekening voor MRB krijgen, neem dan contact op met de belastingdienst.

6. Mijn voertuig is van na 1987 en loopt op Benzine
Voor voertuigen van na 1987 geldt dat deze pas na 40 jaar vrijgesteld worden op basis van de geldende wetgeving per 2014. U kunt pas bezwaar maken op het moment dat u volgens de vorige wetgeving (“maatregel van Vliet”) die in ging op 1 januari 2012, (gedeeltelijk) vrijgesteld zou worden. In deze maatregel van Vliet was een overgangsregeling opgenomen voor voertuigen van 1987 t/m 1990. Hieronder de tabel met bouwjaren en het jaar waarin deze (gedeeltelijk) vrijgesteld zullen worden:
Bouwjaar Startjaar (gedeeltelijke) vrijstelling
1987 2013
1988 2015
1989 2017
1990 2019
Na 1990 Bij 30 jaar oud


7. Deelnemen overgangsregeling
Indien de 'datum tenaamstelling' van uw voertuig vanaf 1 januari 2014 plaats vindt (door bijvoorbeeld aankoop van een nieuw voertuig), komt u niet automatisch in aanmerking voor de zogenaamde overgangsregeling. U dient zelf een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om in aanmerking te komen voor de zogenaamde overgangsregeling. U kunt enkel in aanmerking komen voor de overgangsregeling indien u voldoet aan de voorwaarden. Dit is deels vervallen sinds 1-1-15 mocht je toch een brief krijgen om een volle tarief te betalen graag even bellen met de Belastingdienst

Bovenstaande kan ook van toepassing zijn wanneer u recentelijk uw auto aangeboden heeft bij de RDW t.b.v. omkeuren brandstof, bijvoorbeeld van LPG naar benzine.

8. Rekening belastingdienst ontvangen
Wanneer u een rekening ontvangen heeft van de belastingdienst kunt u er voor kiezen om bezwaar te maken tegen deze 'betaling op aangifte', ook wanneer u gebruik maakt van de overgangsregeling. Dit dient binnen 6 weken na betaling plaats te vinden. Stichting Autobelangen heeft een bezwaren generator ontwikkelt die hulp biedt bij het opstellen van het bezwaarschrift. Aan de hand van enkele stappen en gegevens wordt voor u een persoonlijk bezwaarschrift op maat gemaakt (in PDF). Dit kunt u direct gebruiken en - aangetekend - opsturen naar de belastingdienst.

Meer informatie omtrent het indienen van een bezwaarschrift kunt u hier terug vinden.

9. Betalingstermijn
Wanneer u een rekening ontvangen heeft van de overgangsregeling en hier wenst gebruik van te maken adviseren wij om de betalingstermijn nauwlettend in de gaten te houden. Want, 'Als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaalt, komt u niet in aanmerking voor de overgangsregeling voor oldtimers', aldus de berichtgeving op de rekening van de overgangsregeling. Tevens loopt u bij te laat betalen het risico dat uw bezwaar afgewezen wordt.

Voor het kalenderjaar 2018 is de betalingstermijn gesteld op 31 december 2018. Betalingen gaan per jaar alleen niet per maand hou dit in de gaten

10. Geen gebruik maken van de overgangsregeling
Indien u besluit om geen gebruik te maken van de overgangsregeling maar van het reguliere MRB tarief willen wij u graag attenderen op het volgende:
''Wordt er in de loop van het kalenderjaar alsnog overgestapt naar de reguliere MRB dan wordt het reguliere tarief aan belasting nageheven over het gehele kalenderjaar''. Bron: Belastingplan 2014.
Geheel afhankelijk van het tijdvak dient u met terugwerkende kracht het reguliere MRB tarief te betalen (in 2014).

11. M.i.v. volgend kalenderjaar gebruik maken van de overgangsregeling
Maakt u nog geen gebruik van de overgangsregeling en wilt u dat in 2019 wel gaan doen? Stuur dan snel een verzoek aan de belastingdienst om in 2019 deel te nemen aan de overgangsregeling.

12. Overgangsregeling i.c.m. evenementenregeling
De belastingdienst kent een zogenaamde evenementenregeling voor liefhebbers met een auto die ouder is dan 15 jaar. De achterliggende gedachte is dat deze groep ondanks een schorsing toch naar een daartoe aangemeld evenement (bijvoorbeeld een beurs) kan gaan. Meer informatie over de evenementenregeling vindt u op de site van de belastingdienst. Als u gebruik maakt van de overgangsregeling en u schorst uw auto niet, dan kunt u geen gebruik maken van de evenementenregeling. Schorst u de auto wel, dan kunt u dus wel gebruik maken van de evenementenregeling.

13. Overgangsregeling 2018
Inmiddels heeft de belastingdienst de rekeningen verstuurd voor het kwarttarief MRB voor volgend jaar. Naar blijkt heeft de belastingdienst het kwarttarief met € 1 verhoogd. Als u gebruik wilt blijven maken van de overgangsregeling dan moet u het bedrag voor 31 december 2018 betaald hebben. Dit ter kennisgeving.

14. Komt u in aanmerking voor de overgangsregeling voor oldtimers?
De belastingdienst heeft reeds een hulpmiddel gepubliceerd op haar website waarmee in enkele stappen duidelijk is of u in aanmerking komt voor de overgangsregeling voor oldtimers. Hierin is de datum 1e toelating i.c.m. brandstof bepalend of u in aanmerking kunt komen voor de overgangsregeling.

15. Verzekering en oldtimers?

Op dit moment 2019 is er geen oplossing voor de verzekering die 9 maanden hoeft te betalen. december t/m maart moet de auto v.d. openbare weg zijn. Schorsen is daarmee vervallen
ImageImageImage ImageImage
klik hier voor mijn AX Project

Subaru Vivio sinds 2007 ZD-BX-61

Subaru Vivio sinds 2015 17-DD-PB
JSP
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 739
Joined: FriNov14, 2014 6:30:13 AM
Location: Waalwijk/Rijen

Return to Technisch/Technical

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron