MAX roadster (AX onderstel)

Alles over de Max Roadster. De Max Roadster is van Nederlands fabricaat en heeft he onderstel van de AX.

Moderators: Rocks, ruud2, moderators

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:16:15 AM

Image

- MAX tankdopje uit een speciale kunststof.

- Max Tankdeckel aus einem speziellen Kunststoff.

- MAX fuel cap from a special plastic.

- Bouchon d'essance MAX en plastique special.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:16:46 AM

Image

- kleurenpalet / stalen om alles te matchen.
De destijds specil voor de MAX geproduceerde AKZO lakken en kleuren op PU basis wren niet meet te krijgen ondanks de in mijn bezit zijnde
kleurrecepten.

- Farbpaleete / Samples zum vergleich.
Die damals fur den MAX produzierten spezial AKZO Laken un Farbenauf PU basis sind nicht mehr verfugbar , trotz dass ich die original Receptur hatte.
Bei AKZO wurde die alte Farben mit der aktuellen Wasserlacken auf ein neues Rezept umgestellt.

- Color palette / samples to match.
The AkZO lack and colors on PU bais produced at that time
for the MAX were no longer avaiable despite i had all the recipes.
At AKZO the old colors has been converted to a new recipe on the current water based paints.

- palette de coulours / echantillons pour corresponde a tout.
Les coulours AKZO a base de PU a cette epoque pour le MAX n 'entient plus disponibles.
Malgre les recepttes de coulleurs que je possedais.
Chez AKZO , l'ancienne couleurs a ete converte en une nouvelle recept sur les peintures a base d'eau actuelles.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:17:24 AM

Image

- de oude alcantara bekledingsstof vervangen.

- Ersetzen von das alte Alcantara gewebestoff.

- Replacing from the old alcantara cover fabric.

- remplacer le vieux tissue de converture en alcantara.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:18:24 AM

Image

- opnieuw bekleden van het dashboard met alcantara.

- aufsneue den Amaturenbrett verkleiden mit Alcantara.

- recovering the dashboard with new alcantara.

- recouvrier le tableau de bord avac nouveau alcantara.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:19:03 AM

Image
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:19:30 AM

Image

- modificatie op de bodemplaat, antidreun PVC laag aangebracht.
de geluidsbescherming en een nieuw aangepast vloerkleed teruggeplaatst.

- Anderung an der Bodenplatte, antischall schutz aus PVC verwendet, neue angepasster Teppich gelegt.

- modification on the floorpanel , PVC applied, new modificated uphostery .

- modification de la plaque, PVC antideparant applique. la protection phonique et une nouveau tapis adapte et remplace.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:20:08 AM

Image

- Kachelblower vervangen en de bekabeling aangepast.

- Heizungsgeblase ersetzt und die Verkabelung angepasst.

- Heater blower replacd and cabling adjusted.

- ventilateur de chauffage remplace et le cablage adjuste.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:20:37 AM

Image

- sysytematisch opbouwen van de middencosole en dashboard.

- systematischer aufbau der Mittenconsole und Amaturenbrett.

- systematically rebuild of the console and dashboard.

- construire systematique la console et le tablau de bord.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:21:03 AM

Image

- diverse delen voor het dashnoard voorzien van ingegoten bevestigingspunten.

- Verschiedene Teilen fur das Amaturenbrett mit eingegossene Befestigungspunten.

- various parts for the dashboard with cast in fixing points.

- diverses pieces pour le tablaau de bord avec point de fixation coules.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:21:39 AM

Image

- Het contactslot was defect en is vervangen.
Om het 1 sleutelsysteem te houden zijn de slotplaatjes overgezet nar de nieuwe slothuizen.

- Das Zundschloss war kaputt und wurde ausgetauscht.
Um das 1 Schlussel system zu erhalten wurden die Schlossplatchen in die neuen Schlosshauser verlegt.

- the ignition lock had failed and has been replaced.
To keep the 1 key system , the lockplates have been tranferred to the new housings.

-Le contacteur etait defaillant et a remplace.
pour conserver le systeme a 1 cle, les plages ont ete transferrees dans le nouvelle ecluses.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:22:11 AM

Image

- Montage van het dashboard.

- Montieren von das Amaturenbrett.

- Mounting the dashboard.

-Montage du tableau du bord.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:22:37 AM

Image

- mooie gedeeltelijk nieuw beklede stoelen.

- Schone Teilweise neu gepolsterte Sitze.

- Beatiful partly new uphostered seats.

- belles sets partilement rembourrees.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:23:05 AM

Image

- Het oude geflanste type plaatje ( niet af fabriek) vervangen door een nieuw exemplaar.

- Das alte Typenschild ( nicht ab Werk) ersetzt von ein Neues.

- replaced the old fidled type plate 9 not ex works) with a new one.

- remplacez l 'ancienne plaque signalisation a violon9 non ex usine) par une nouvelle.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:23:32 AM

Image


- nog een nieuw Nardi stuurwiel gevonden.

- ein neues Nardi Lenkrad gefunden.

- found a new Nardi steering wheel.

-trouve un noveau volant Nardi.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:25:18 AM

Image

- De stalen bumperdrager,oorspronkelijk thermisch verzinkt voorzien van een zwarte verflaag, en het gehele chassis ontdaan van rode spuitnevel.

- Der stahlen Stossfangertrager ursprunhlich feuerverzinkt schwarz lackiert , und das chassis entdan vor alle roten lackspuren.

- the steelbumper carrier originally hotdip galvanized now painted black , and all redpaint overspray removed from the body.

-le porte en acier galvanize a chaud au depart avec une couche peinture noir, et elimine tou tes les trace de peinture rouge sur la carrosserie.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:26:25 AM

Image


- De belt , v snaar en waterpomp vervangen, verder het normale motoronderhoud.

- ersatzt von der Motor riemen, Keilriemen und die Wasserpumpe und normaler Motorwartung.

-replaced the engine belt, v belt and water pump, further normal engine maintenance.

-remplacez la courroie, la courroie trapez. et la pompe a euu, puis effecteuez les operation normales de maintenamnce du moteur.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:26:55 AM

Image

- opbouwen

- aufbau

-building

- construire
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:27:33 AM

Image

- Opbouwen van de voorbumper en verlichting.

- Aufbau von der Stossfanger vorne und beleuchtung.

- building the bumper and lights.

- reconstruire de pare chocs avant et le lumieres.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:27:58 AM

Image

- voorgevormde raamrubbers waren er niet in 1991 , dus werden die destijds van een Peugeot 205 vermaakt , niet echt mooi.
Nu zijn er voorgevormde raamrbbers van een Opel Meriva 2 van de achter portieren pas gemaakt en geplaatst.

- vorgeformte Fenstergummies gab es noch nicht in 1991, also wuren die von einen Peugeot 205 pasgemacht, nicht sehr schon.
Jetzt gibt es die von opel Meriva 2 der hinterturen.

- Preformed window rubbers were not availeble in 1991 , so they were made from a Peugeot 205 , not nice looking.
Now there are preformed window rubbers of an Opel ( Vauxhol) Meriva 2 rear doors.

- les cacoutchoucs de vitres preformes n 'etaient pas a la 1991 ils ont donc ete par une Peugeot 205. mais pas vraiment jolie.
Maintenant il y a des caoutchoucs ''une Opel Meriva 2 des portes arriere.
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

Re: MAX roadster (AX onderstel)

Postby ruud2 » MonOct22, 2018 9:28:31 AM

Image
User avatar
ruud2
AX liefhebber
AX liefhebber
 
Posts: 628
Joined: TueMar29, 2011 5:50:05 PM
Location: neerpelt (B)

PreviousNext

Return to Max Roadster

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron